top of page

Rasa Kasperaitienė

Baleto mokytoja

Rasa Kasperaitienė gimė 1977 m.

Nuo 1987 - 1992 m. mokėsi Vilniaus M.K.Čiurlionio meno mokykloje choreografijos skyriuje. Besimokydama šoko LNOB teatro spektakliuose vaikams.
1999 m. baigė Marijampolės aukštesniąją pedagogikos mokyklą ir įgijo pradinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją. 2002 m. baigė Šiaulių universitetą ir įgijo edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Nuo 1999 m. dirba su vaikais ugdomąjį darbą Vilkaviškyje. Meile šokiui ir sukaupta patirtimi noriai dalijasi su jaunąja karta.
Nuo 2023 m. pradėjo vesti baleto pamokas Lietuvos tarptautinėje baleto mokykloje.

Rasa Kasperaitienė
bottom of page