Akademinės klasės

Akademinėse klasėse gali mokytis tik praėję atranką mokiniai nuo 6 metų. Atrankos metu komisija įvertina vaiko fizinius bei kūrybiškumo gebėjimus. Šiose klasėse yra orentuojamasi į profesionalų rezultatą: judesių atlikimo kokybę, fizinį stiprinimą, lankstumo lavinimą ir kūrybiškumą. Šių klasių mokiniai turi galimybę metų eigoje dalyvauti vietiniuose ir tarptautiniuose baleto konkursuose. Metų gale vyksta atsiskaitymas, įteikiamas metų baigimo diplomas ir mokinys perkeliamas į aukštesnę baleto klasę. Klasėje mokosi 1 – 2 m. amžiaus skirtumo vaikai. Mokymo programa sudaryta taip, kad vaikai besimokydami bendrojo lavinimo miesto mokyklose gebėtų įgyti baleto pradmenis/pagrindus ar net tapti profesionaliu baleto artistu pagal visuotinai priimtą klasikinio šokio mokymo programą (Vaganovos progr.). Praėjęs mokymo programą puikiais įvertinimais 18-os metų mokinys gali pretenduoti į Lietuvos arba užsienio teatrų baleto artisto darbo vietas. Nusprendęs nebetęsti mokymo programos mokinys gali konkurencingai tęsti mokslą ne tik Lietuvos nacionalinėje baleto mokykloje, bet ir garsiausiose pasaulio baleto mokyklose. Mūsų mokiniai yra vieninteliai iš Lietuvos privačių baleto mokyklų, kurie įstojo į geriausias pasaulio baleto mokyklas: ,,Ecole de danse de l’Opera national de Paris” Paryžiuje, „Royal ballet school” Londone, ,,American Ballet Theatre Jacqueline Kennedy Onassis School -ABT” Niujorke, ,,Ellison ballet” Niujorke  ir kt.

Taip pat gali pretenduoti į baleto artisto pareigas muzikiniuose teatruose ar kitose baleto trupėse. Baleto mokyklos diplomas – tai aukštas papildomas balas ir pagrindas pristatant papildomą mokinio bendrojo lavinimo veiklą stojant į kitas specialybes aukštosiose mokyklose. Speciali mokyklos programa susideda iš grupės privalomų pamokų kurso ir sceninės praktikos. Pagrindinė pamoka – klasikinis šokis. Papildomos pamokos: baleto gimnastika, šokio su puantais technika, charakterinis šokis, modernus šokis, fizinis parengimas ,,Progressing ballet technique – PBT” .

Mokiniai dalyvauja gausioje koncertinėje veikloje, spektakliuose, didžiausiuose baleto konkursuose visame pasaulyje. Sceninė parodomoji pamoka ir spektaklis/koncertas yra sudedamoji mokomosios programos dalis.

Mokymo metų pabaigoje sumuojami mokinio pasiekimo rezultatai, susidedantys iš metų įvertinimo ir parodomosios pamokos rezultato. Tik įveikus metų programos užduotis mokinys keliamas į aukštesnį lygį.

Mūsų Siekiai:

  • profesionalių ir dėmesingų mokytojų pagalba mokyti vaikus klasikinio šokio (baleto) pagrindų. Siekiame atpažinti jaunuosius talentus ir nukreipti tinkamu, individualiu keliu. Akademinio skyriaus vaikams, kurie nusprendžia rinktis baleto artisto profesiją, padedame įstoti į geriausias pasaulio baleto mokyklas vėlesniame amžiuje (13-16 m.).
  • vaikų meninis lavinimas ir kūrybiškumo skatinimas klasikinio šokio pamokose ugdo meniškai išprususį, kultūringą ir kūrybingą žmogų. Gilesnis baleto žinių įgijimas ir įgūdžių ugdymas sustiprina baleto, kaip meno žanro suvokimą, formuoja taisyklingą laikyseną, grakštumą, muzikalumą. Taip pat ugdo tokias savybes kaip susikaupimą ir dėmesingumą. Papildoma koncertinė ir projektinė veikla suteikia vaikams kūrybinių, artistinių, bendravimo ir savarankiškumo gebėjimų.
  • klasikinio šokio pamokos suaugusiems suteikia grakštumo ir grožio kūno linijoms bei atgaivą sielai. Klasikinio šokio įgūdžiai, žinių įgijimas suteikia platesnį ir gilesnį suvokimą besidomintiems baleto menu. Vyksta susitikimai su šios meno šakos profesionalais, lankomi spektakliai ir vyksta jų aptarimas.

Mūsų Vizija:

Pažintis su baletu kiekvienam vaikui ir suaugusiems yra skirtinga pagal poreikius ir galimybes. Prisilietimas prie šio meno visada vyksta profesionaliai. Kultūringoje, estetiškai gražioje ir emociškai šiltoje aplinkoje mokome ir mokomės patys.