Akademinės klasės

Akademinėse klasėse praėję atranką mokosi mokiniai nuo 6 iki 12/13 m. ir mokslo pabaigoje įgyja klasikinio šokio (baleto) pradmenų diplomą. Klasėje mokosi 1 – 2 m. amžiaus skirtumo vaikai. Vyresni nei 12/13 metų mokiniai, gavę klasikinio šokio (baleto) pradmenų diplomą, gali tęsti mokslą ,,Advance” klasėje ir 16 m. gauti klasikinio šokio (baleto) pagrindų diplomą. Klasėje gali būti 2 – 4 m. amžiaus skirtumo mokiniai. Į šias grupes mokiniai patenka praėję stojamąjį egzaminą, individualią atranką arba rekomenduoti ankstesnio klasikinio šokio mokytojo. Mokymo programa sudaryta taip, kad vaikai besimokydami bendrojo lavinimo miesto mokyklose gebėtų įgyti baleto pradmenis/pagrindus pagal visuotinai priimtą klasikinio šokio mokymo programą. Praėjęs kursą, mokinys gali konkurencingai tęsti mokslą ne tik Lietuvos nacionalinėje baleto mokykloje, bet ir garsiausiose pasaulio baleto mokyklose ir gauti baleto artisto diplomą. Mūsų mokiniai yra vieninteliai iš Lietuvos privačių baleto mokyklų, kurie įstojo į geriausias pasaulio baleto mokyklas: ,,Ecole de danse de l’Opera national de Paris” Paryžiuje, „Royal ballet school” Londone, ,,American Ballet Theatre Jacqueline Kennedy Onassis School” Niujorke ir kt.

Taip pat gali pretenduoti į baleto artisto pareigas muzikiniuose teatruose ar kitose baleto trupėse. Baleto mokyklos diplomas – tai aukštas papildomas balas ir pagrindas pristatant papildomą mokinio bendrojo lavinimo veiklą stojant į kitas specialybes aukštosiose mokyklose. Speciali mokyklos programa susideda iš grupės privalomų pamokų kurso ir sceninės praktikos. Pagrindinė pamoka – klasikinis šokis. Papildomos pamokos: baleto gimnastika, šokio su puantais technika, charakterinis šokis, modernus šokis, istorinis šokis.

Mokiniai dalyvauja gausioje koncertinėje veikloje, spektakliuose, didžiausiuose baleto konkursuose visame pasaulyje. Sceninė parodomoji pamoka ir spektaklis/koncertas yra sudedamoji mokomosios programos dalis.

Mokymo metų pabaigoje sumuojami mokinio pasiekimo rezultatai, susidedantys iš metų įvertinimo ir parodomosios pamokos rezultato. Tik įveikus metų programos užduotis mokinys keliamas į aukštesnį lygį.

Mūsų Siekiai:

  • profesionalių ir dėmesingų mokytojų pagalba mokyti vaikus klasikinio šokio (baleto) pagrindų. Siekiame atpažinti jaunuosius talentus ir nukreipti tinkamu, individualiu keliu. Akademinio skyriaus vaikams, kurie nusprendžia rinktis baleto artisto profesiją, padedame įstoti į geriausias pasaulio baleto mokyklas vėlesniame amžiuje (13-16 m.).
  • vaikų meninis lavinimas ir kūrybiškumo skatinimas klasikinio šokio pamokose ugdo meniškai išprususį, kultūringą ir kūrybingą žmogų. Gilesnis baleto žinių įgijimas ir įgūdžių ugdymas sustiprina baleto, kaip meno žanro suvokimą, formuoja taisyklingą laikyseną, grakštumą, muzikalumą. Taip pat ugdo tokias savybes kaip susikaupimą ir dėmesingumą. Papildoma koncertinė ir projektinė veikla suteikia vaikams kūrybinių, artistinių, bendravimo ir savarankiškumo gebėjimų.
  • klasikinio šokio pamokos suaugusiems suteikia grakštumo ir grožio kūno linijoms bei atgaivą sielai. Klasikinio šokio įgūdžiai, žinių įgijimas suteikia platesnį ir gilesnį suvokimą besidomintiems baleto menu. Vyksta susitikimai su šios meno šakos profesionalais, lankomi spektakliai ir vyksta jų aptarimas.

Mūsų Vizija:

Pažintis su baletu kiekvienam vaikui ir suaugusiems yra skirtinga pagal poreikius ir galimybes. Prisilietimas prie šio meno visada vyksta profesionaliai. Kultūringoje, estetiškai gražioje ir emociškai šiltoje aplinkoje mokome ir mokomės patys.