8-a akademinė Baleto Klasė (14-a metų)

Akademinės Baleto pamokos

- 4-ios pamokos į savaitę
- Pamokos trukmė - 60min
- Akademinėse klasėse gali mokytis tik atranką praėję mokiniai nuo 6 metų.
- Atrankos metu komisija įvertina vaiko fizinius bei kūrybiškumo gebėjimus.
- Šiose klasėse yra orentuojamasi į profesionalų rezultatą: judesių atlikimo kokybę, fizinį stiprinimą, lankstumo lavinimą ir kūrybiškumą.
- Šių klasių mokiniai turi galimybę metų eigoje dalyvauti vietiniuose ir tarptautiniuose baleto konkursuose. Metų gale vyksta atsiskaitymas, įteikiamas metų baigimo diplomas ir mokinys perkeliamas į aukštesnę baleto klasę.
-Mokymo programa sudaryta taip, kad vaikai besimokydami bendrojo lavinimo miesto mokyklose gebėtų įgyti baleto pradmenis/pagrindus ar net tapti profesionaliu baleto artistu pagal visuotinai priimtą klasikinio šokio mokymo programą (Vaganovos progr.).
- Praėjęs mokymo programą puikiais įvertinimais, 18-os metų mokinys gali pretenduoti į Lietuvos arba užsienio teatrų baleto artisto darbo vietas.
- Mūsų mokiniai yra vieninteliai iš Lietuvos privačių baleto mokyklų, kurie įstojo į geriausias pasaulio baleto mokyklas: ,,Ecole de danse de l’Opera national de Paris” Paryžiuje, „Royal ballet school” Londone, ,,American Ballet Theatre Jacqueline Kennedy Onassis School -ABT” Niujorke, ,,Ellison ballet” Niujorke ir kt.
- Baleto mokyklos diplomas – tai aukštas papildomas balas ir pagrindas pristatant papildomą mokinio bendrojo lavinimo veiklą stojant į kitas specialybes aukštosiose mokyklose.
- Speciali mokyklos programa susideda iš grupės privalomų pamokų kurso ir sceninės praktikos. -Pagrindinė pamoka – klasikinis šokis. Papildomos pamokos: baleto gimnastika, šokio su puantais technika, charakterinis šokis, modernus šokis, fizinis parengimas ,,Progressing ballet technique – PBT” .

Power in Numbers

Programs

Locations

Volunteers

Project Gallery