Baleto skyrius

Baleto skyriuje klasikinio šokio (baleto) gali mokytis visi norintys bei gebantys vaikai ir suaugusieji. Mokymo programos yra skirtingos įvairiems mokinių lūkesčiams ir poreikiams patenkinti.

• AKADEMINĖS klasės
• ŠOKIO klasės
Programos pritaikytos ir nuolat atnaujinamos. Mūsų siekis – kad žmogus, besimokantis baleto, įgytų aukščiausio lygio žinias ir ugdytųsi visapusiškai. Savo veikloje vengiame pigaus ir greito rezultato, neskoningo meno pristatymo.

AKADEMINĖS KLASĖS

Akademinėse klasėse gali mokytis tik praėję atranką mokiniai nuo 6 metų. Atrankos metu komisija įvertina vaiko fizinius bei kūrybiškumo gebėjimus. Šiose klasėse yra orentuojamasi į profesionalų rezultatą: judesių atlikimo kokybę, fizinį stiprinimą, lankstumo lavinimą ir kūrybiškumą. Šių klasių mokiniai turi galimybę metų eigoje dalyvauti vietiniuose ir tarptautiniuose baleto konkursuose. Metų gale vyksta atsiskaitymas, įteikiamas metų baigimo diplomas ir mokinys perkeliamas į aukštesnę baleto klasę. Klasėje mokosi 1 – 2 m. amžiaus skirtumo vaikai.

ŠOKIO KLASĖS

Šokio klasėse mokosi visi norintys vaikai nuo 3 iki 17 m. Vaikų grupės skirstomos pagal amžių. Vienoje grupėje mokosi nuo 1 iki 3 m. amžiaus skirtumo vaikai. Pagrindinis užsiėmimų akcentas – šokis nesiekant profesionalių rezultatų.
Skatiname baleto mokinius koncertinei, festivalinei veiklai. Pagrindinis šokio klasių tikslas yra baleto choreografijų mokymasis, baleto pažinimas, sceninė praktika, mėgavimasis mokymosi procesu. Mokslo metų pabaigą vainikuoja baigiamasis baleto spektaklis bei ryškūs pasirodymai didžiosiose miestų scenose.

BERNIUKŲ / VAIKINŲ KLASĖS

Baleto artistas – tai viena vyriškiausių profesijų, reikalaujanti ne tik puikaus fizinio pasirengimo, bet ir gebėjimo dirbti komandoje, gebėjimo asistuoti šokio partnerei. Mokymasis baleto nuo vaikystės berniukams formuoja įprotį nuolat užsiimti fizine veikla, kuri reikalinga ne tik puikiai formai palaikyti, bet ir labai padedanti bet kokiam sporte. Taip yra todėl, kad baleto pamokų metu yra stipriai ugdoma ištvermė, lankstumas, koordinacija, disciplina.