AKADEMIJA

2009 m. Eglė Špokaitė ir Kristina Sliesoraitienė sujungė bendras idėjas, žinias, gebėjimus, pastangas ir įkūrė „ Eglės Špokaitės baleto mokyklą“. Tai buvo pirmoji nevalstybinė baleto mokykla mūsų šalyje. Įgijusi didelį pasitikėjimą ir populiarumą nuo pirmųjų metų mokykla nuolat augo. 2012m. atidarytas mokyklos padalys Kauno mieste.

E. Špokaitė nuolatinai gyvenanti JAV, 2018 m. baigė veiklą Lietuvoje. Mokyklai liko vadovauti Kristina Sliesoraitienė, meno vadovų vietas užemė Rasa Drazdauskaitė, Žilvinas Beniuševičius, Aušra Beniuševičienė. Mokykla keitė ir savo pavadinimą, jai suteiktas “Lietuvos tarptautinės baleto akademijos vardas”.

Tais pačiais 2018 m. atidarytas Šiuolaikinio šokio skyrius.

Mūsų mokytojai vienijami bendrųjų akademijos tikslų ir veiklos, yra aukščiausio lygio specialistai Lietuvoje.

Mūsų siekis – kad žmogus, besimokantis baleto, įgytų aukščiausio lygio žinias ir  lavėtų visapusiškai. Savo veikloje vengiame pigaus ir greito rezultato, neskoningo meno pristatymo.

Mūsų Siekiai:

profesionalių ir dėmesingų mokytojų pagalba mokyti vaikus klasikinio šokio (baleto) pagrindų. Siekiame atpažinti jaunuosius talentus ir nukreipti tinkamu individualiu keliu.

Vaikų meninis lavinimas ir kūrybiškumo skatinimas klasikinio šokio pamokose ugdo meniškai išprususį, kultūringą ir kūrybingą žmogų. Gilesnis baleto žinių įgijimas ir įgūdžių lavinimas pagilina baleto kaip meno žanro suvokimą, formuoja taisyklingą laikyseną, grakštumą, muzikalumą. Taip pat ugdo tokias savybes kaip susikaupimą ir dėmesingumą. Papildoma koncertinė ir projektinė veikla suteikia vaikams kūrybinių, artistinių, bendravimo ir savarankiškumo gebėjimų.

Klasikinio šokio pamokos suaugusiems suteikia grakštumo ir grožio kūno linijoms bei atgaivą sielai. Klasikinio šokio įgūdžiai, žinių įgijimas suteikia platesnį ir gilesnį suvokimą besidomintiems baleto menu. Vyksta susitikimai su šios meno šakos profesionalais, lankomi spektakliai ir vyksta jų aptarimas.

VIZIJA

Pažintis su baletu kiekvienam, vaikui ir suaugusiems yra skirtinga pagal poreikius ir galimybes. Prisilietimas prie šio meno vyksta visada profesionaliai. Kultūringoje, estetiškai gražioje ir emociškai šiltoje aplinkoje mokome ir mokomės patys.