Šokio klasės

Šokio klasėse mokosi visi norintys vaikai nuo 3 iki 17 m. Vaikų grupės skirstomos pagal amžių. Vienoje grupėje mokosi nuo 1 iki 3 m. amžiaus skirtumo vaikai. Pagrindinis užsiėmimų akcentas – šokis nesiekant profesionalių rezultatų. Skatiname baleto mokinius koncertinei, festivalinei veiklai. Pagrindinis šokio klasių tikslas yra baleto choreografijų mokymasis, baleto pažinimas, sceninė praktika, mėgavimasis mokymosi procesu. Mokslo metų pabaigą vainikuoja baigiamasis baleto spektaklis bei ryškūs pasirodymai didžiosiose miestų scenose.
Mokymo programoje pagrindinę dalį sudaro šokio mokymas. Programa pritaikyta susipažinimui su klasikiniu šokiu ir pradinių įgūdžių įgijimui. Grupių tvarkarašiai yra sudaryti pagal vaikų amžių ir gebėjimus. Programos klasėse pritaikytos daugiametei veiklai. Mokinių įgūdžiai didėja palaipsniui, be didelio fizinio apkrovimo.
Užsiėmimų laikas lankščiai pritaikomas sudarant galimybę vaikams išbandyti save ir kitose veiklose ar būreliuose. Pamokos vyksta 1 arba 2 kartus per savaitę. Lankyti pamokas gali visi norintys, specialios atrankos nėra. Papildomas pamokas galima lankyti atskirai suderinus sąlygas su mokytoju ir administratore. Šokio skyrius tai puiki vieta vaikams atrasti save šokio mene. Visų mokyklos mokytojų bendradarbiavimo dėka galime mokinti vaikus aukščiausia kokybe. Pamokų dėka mokinio kūnas tampa grakštesnis, fiziškai stipresnis ir sveikesnis. Taip pat vystosi emociniai, meninės saviraiškos ir tarpusavio bendravimo įgūdžiai.
Kiekvienas Šokio skyriaus mokinys turi galimybę metų bėgyje būti pastebėtas ir nukreiptas į tinkamą  grupę ar akademinę klasę .
5-7 metų parodomosios pamokos metu vyksta atranka į mūsų mokyklos akademines klases.