GEGUŽĖS 1 DIENĄ MOKYKLA NEDIRBS

Klausėte-atsakome

Kokie mokesčiai mokami ir kada?

  • Sutarties administravimo mokestis sumokamas vieną kartą per metus Sutarties pasirašymo dieną. Naujų mokyklos narių mokestis ir pakartotinai besiregistruojančių mokestis yra skirtingas (nurodytas sutartyje). Sutartis sudaroma vieneriems metams. Pilna baleto programa yra 9 mėnesiai. (Jeigu sutarties perskaitymui ir įsigilinimui reikalingas laikas, tuomet galima sumokėti vienkartinį pamokos mokestį ir vėliau, perskaičius sutartį, nusprendus tapti mokyklos mokiniu, sutartis pasirašoma. Anksčiau sumokėtas pamokos mokestis bus įskaičiuotas, kaip mėnesinio mokesčio dalis).
  • Avansinis mokestis, depozitas, kuris lygus vieno mėnesio paslaugų teikimo mokesčiui, sumokamas Sutarties pasirašymo dieną grynaisiais pinigais. Šis mokestis bus užskaitytas kaip mokestis už gegužės mėnesį. Jei ši Sutartis yra nutraukiama iki gegužės 1 d., tai sumokėtas avansinis mokestis yra grąžinimas.
  • Mėnesio mokestis yra sudėtinė pilnos programos dalis. Mokestis turi būti sumokėtas iki einamo mėnesio 15 dienos Pvz.: Rugsėjo mėnesio mokestis turi būti sumokėtas iki rugsėjo 15 d. Pilna mokslo metų programa yra 9 mėnesiai.
  • Dalyvavimo koncertinėje veikloje metinis mokestis. sutartyje nurodomas mokestis mokamas norint dalyvauti koncertinėje veikloje. Jis padengia mokinio pasiruošimo sceninei veiklai (papildomų pamokų, dalyvavimo, kostiumo išlaidas).
  • Mokinio uniforma. Dalis uniformos  įsigyjama baleto mokykloje. Kaina nuo 35 € iki 40€. Kita dalis baleto bateliai ir baleto pėdkelnės įsigyjamos baleto parduotuvėse. Baleto uniforma įsigyjama pirmąjį mokslo metų sezono mėnesį.

 

Kaip ir kas dalyvauja baleto konkursuose ir festivaliuose?

 

Baleto konkursuose ir festivaliuose galima dalyvauti grupėje arba šokant solo. Dalyvavimas inicijuojamas mokinio tėvų arba mokyklos mokytojų, vadovų. Daugiau informacijos apie tai skaitykite Naujienų skiltyje.

http://www.baletas.com/lt/naujienos/konkursai-ir-festivaliai