Šokio klasės

Šokio klasėse mokosi visi norintys vaikai nuo 4 iki 18 m. Vaikų grupės skirstosi pagal amžių. Vienoje grupėje mokosi vienerių-trejų metų skirtumo vaikai. Pagrindinis baleto studijos tikslas yra vaikų džiaugsmas, baleto pažinimas. Pagrindinis užsiėmimų akcentas-šokis. Skatiname baleto studijos mokinius koncertinei, festivalinei veiklai. Pabaigos metų spektaklis ryškus pasirodymas didžiosiose miestų scenose.
Mokymo programoje pagrindinę dalį sudaro šokio mokymas. Programa pritaikyta susipažinimui su klasikiniu šokiu ir pirmųjų įgūdžių įgijimui. Grupiųtvarkarašiai yra sudaryti pagal vaikų amžių ir gebėjimus. Programos klasėse pritaikytos daugiametei veiklai. Mokinių įgūdžiai didėja palaipsniui, be didelio fizinio apkrovimo.
Užsiėmimų laikas lankščiai pritaikomas sudarant galimybę vaikams išbandyti save ir kitose veiklose ar būreliuose. Pamokos vyksta 1 arba 2 kartus per savaitę. Lankyti pamokas gali visi norintys, specialios atrankos nėra. Papildomas pamokas galima lankyti atskirai suderinus su administratore sąlygas.Šokio skyrius tai puiki vieta vaikams atrasti save šokio mene. Visų mokyklos mokytojų bendradarbiavimo dėka galime mokinti vaikus aukščiausia kokybe. Pamokų dėka mokinio kūnas tampa grakštesnis, fiziškai stipresnis ir sveikesnis. Taip pat, vystosi emociniai saviraiškos ir tarpusavio bendravimoįgūdžiai.
Kiekvienas Šokio skyriaus mokinys turi galimybę metų bėgyje būti pastebėtas ir nukreiptas į tinkamą grupę ar klasę.
5-7 metų parodomosios pamokos metu vyksta atranka į mūsų mokyklos akademines klases.

Žaismingos pamokos orientuotos į vaiko judėjimo, dėmesio koncentracijos, kūno koordinacijos vystymą. Klasikinės muzikos ir šokio atmosferoje vyksta pažintis su apšilimo, tempimo, lankstumo pratimais, kūno plastika. Kartu lavinamas dėmesingumas mokytojo užduotims ir koncentracija aktyvioje grupėje. Mes nesiekiame rezultato šiose grupėse. Pagrindinis tikslas- vaiko džiaugsmas, fizinis ir emocinis vystymasis, pažintis su baleto menu.

Šokio klasėse mokosi visi norintys vaikai nuo 4 iki 18 m. Vaikų grupės skirstosi pagal amžių. Vienoje grupėje mokosi vienerių-trejų metų skirtumo vaikai.
Pagrindinis baleto studijos tikslas yra vaikų džiaugsmas, baleto pažinimas. Pagrindinis užsiėmimų akcentas-šokis. Skatiname baleto studijos mokinius
koncertinei, festivalinei veiklai. Pabaigos metų spektaklis ryškus pasirodymas didžiosiose miestų scenose

Programa skirta mažiausiems mokiniams. pamokos vyksta du kartus per savaitę. Pageidaujant galima lankyti vieną kartą per savaitę. tai: baleto pamokėlė ir baleto gimnastikos pamokėlė.

Vaikai susipažįsta su judesiu ir muzika žaisdami. pamokų metu vystosi emociniai, bendravimo įgūdžiai, kūno koordinacija, judesių motorika, plastiškumas, muzikalumo ir šokio improvizacijos įgūdžiai. kūrybingoje atmosferoje vaikai susipažįsta su savo kūnų ir jo valdymu.

Ši programa skirta vaikams nuo 5 ( mokslo metų pabaigoje vaikui turi sueiti 6 metai) iki 7 metų. Programa skirta pažinčiai su klasikiniu šokiu, mokomės pirmųjų baleto judesių. Sudėtingesnės užduotys, tikslus jų atlikimas. Tai įžanga į baleto meno suvokimą ir pajautimą. Mokiniai yra supažindinami ir įsisavina klasikinio šokio žodyną, susipažįsta su pirmaisiais baleto trenažo judesiais, šuoliukais, judesių junginiais salės centre, judant įstrižaine, ratu. Pamokose lavinamas kūno judrumas, judesių koordinacija, erdvės suvokimas, kūrybingumas. Mokoma pirmųjų šokio kompozicijų, vyksta papildomos  gimnastikos pamokos. Pamokose dėmesys skiriamas disciplinai, bendro kūno pasitempimui, judesių atlikimo kokybei. Sceniniuose pasirodymuose mokiniai atlieka vis sudėtingesnes kompozicijas. Šių grupių tikslas- dėmesingumas ir gebėjimas tiksliai atlikti užduotį. Paskutinai šio skyriaus metai svarbūs kaip paruošiamieji stojant į baleto akademines klases. 6 metai – labai tinkamas laikas pradėti
mokintis baleto meno.

Grupės yra suskirstytos pagal amžių ir šokio įgūdžius. Pamokose mokoma klasikinio
šokio pagrindų. Aukščiausios kvalifikacijos mokytojų pagalba tobulinama klasikinių ( baleto)
judesių atlikimo technika. Pamoka susideda iš baleto trenažo prie atramos, salės centre, šuolių,
sukinių, judesiu ant puantų ( sudėtingumas parenkamas mokytojos nuožiūra pagal klasės
pajėgumą).

Šių grupių mokiniam rekomenduojamos papildomos pamokos : Gimnastika, Modernus šokis.
Kūrybinėje, iniciatyvioje atmosferoje ugdome grakštumą, plastiškumą, muzikalumą. Šiame
skyriuje didelis dėmesys skiriamas koncertinei veiklai ir projektams. Sceninėje mokyklos veikloje
šios grupės užima svarbią vietą ( pagal pajėgumą).

Pajėgiausiems mokiniams yra siūloma pereiti į akademines klases

Grupės yra suskirstytos pagal amžių ir šokio įgūdžius. Pamokose mokoma klasikinio
šokio pagrindų. Aukščiausios kvalifikacijos mokytojų pagalba tobulinama klasikinių ( baleto)
judesių atlikimo technika. Pamoka susideda iš baleto trenažo prie atramos, salės centre, šuolių,
sukinių, judesiu ant puantų ( sudėtingumas parenkamas mokytojos nuožiūra pagal klasės
pajėgumą).

Šių grupių mokiniam rekomenduojamos papildomos pamokos : Gimnastika, Modernus šokis.
Kūrybinėje, iniciatyvioje atmosferoje ugdome grakštumą, plastiškumą, muzikalumą. Šiame
skyriuje didelis dėmesys skiriamas koncertinei veiklai ir projektams. Sceninėje mokyklos veikloje
šios grupės užima svarbią vietą ( pagal pajėgumą).

Pajėgiausiems mokiniams yra siūloma pereiti į akademines klases

Daugiau informacijos apie vaikinų klases:

Berniukų vaikinų klasės >