Šokio klasės

Šokio klasėse mokosi visi norintys vaikai nuo 4 iki 18 m. Vaikų grupės skirstosi pagal amžių. Vienoje grupėje mokosi vienerių-trejų metų skirtumo vaikai. Pagrindinis baleto studijos tikslas yra vaikų džiaugsmas, baleto pažinimas. Pagrindinis užsiėmimų akcentas-šokis. Skatiname šokio klases koncertinei, festivalinei veiklai. Metų pabaigos spektaklis – ryškus pasirodymas didžiosiose miestų scenose.
Mokymo programoje pagrindinę dalį sudaro šokio mokymas. Programa pritaikyta susipažinimui su klasikiniu šokiu ir pirmųjų įgūdžių įgijimui. Grupių tvarkarašiai yra sudaryti pagal vaikų amžių ir gebėjimus. Programos klasėse pritaikytos daugiametei veiklai. Mokinių įgūdžiai didėja palaipsniui, be didelio fizinio apkrovimo.
Užsiėmimų laikas lankščiai pritaikomas sudarant galimybę vaikams išbandyti save ir kitose veiklose ar būreliuose. Pamokos vyksta 1 arba 2 kartus per savaitę. Lankyti pamokas gali visi norintys, specialios atrankos nėra. Papildomas pamokas galima lankyti atskirai suderinus su administratore sąlygas.Šokio skyrius tai puiki vieta vaikams atrasti save šokio mene. Visų mokyklos mokytojų bendradarbiavimo dėka galime mokinti vaikus aukščiausia kokybe. Pamokų dėka mokinio kūnas tampa grakštesnis, fiziškai stipresnis ir sveikesnis. Taip pat, vystosi emociniai saviraiškos ir tarpusavio bendravimo įgūdžiai.
Kiekvienas Šokio skyriaus mokinys turi galimybę metų bėgyje būti pastebėtas ir nukreiptas į tinkamą grupę ar klasę.
5-7 metų parodomosios pamokos metu vyksta atranka į mūsų mokyklos akademines klases.

Žaismingos pamokos orientuotos į vaiko judėjimo, dėmesio koncentracijos, kūno koordinacijos vystymą. Klasikinės muzikos ir šokio atmosferoje vyksta pažintis su apšilimo, tempimo, lankstumo pratimais, kūno plastika. Kartu lavinamas dėmesingumas mokytojo užduotims ir koncentracija aktyvioje grupėje. Mes nesiekiame rezultato šiose grupėse. Pagrindinis tikslas- vaiko džiaugsmas, fizinis ir emocinis vystymasis, pažintis su baleto menu.